Πρόγραμμα I
«Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»

Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας για την αξιοποίηση νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Παροχή επιταγών (vouchers) για την απόκτηση νέων ψηφιακών εργαλείων.

Ημερομηνία Υλοποίησης 

Δικαιούχοι 1ης Κατηγορίας έως 31/03/2023
Δικαιούχοι 2ης,3ης,4ης Κατηγορίας έως 28/04/2023

Πρόγραμμα III
«Ψηφιακές Συναλλαγές»

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ελληνική επικράτεια, με σκοπό την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων τα οποία θα υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα θα παρέχει επιταγές (vouchers) για την απόκτηση νέων ψηφιακών εργαλείων.

Ημερομηνία Αιτήσεων έως 31/3/2023
Ενημερωθείτε και εξαργυρώστε τα voucher που δικαιούστε για τον ψηφιακό σας μετασχηματισμό!